2014

Програма за конференцията ARCHIVES AND SOCIAL MEDIA, 24.02.2014

ARCHIVES AND SOCIAL MEDIA:

A JOINT INITIATIVE OF ARCHIVES STATE AGENCY AND

UNIVERSITY RESEARCH COPMLEX

OF SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

Заключителна конференция по проекта SUdigital, 20.02.2014

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез Историческия факултет и екипа на проект „SUDigital – Дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство“, изпълняван по договор № ДО02-141/15.12.2008 г.

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"