конференции

Програма за конференцията ARCHIVES AND SOCIAL MEDIA, 24.02.2014

ARCHIVES AND SOCIAL MEDIA:

A JOINT INITIATIVE OF ARCHIVES STATE AGENCY AND

UNIVERSITY RESEARCH COPMLEX

OF SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"